Dyrektor ds. Finansowych
Rafał Sucharowski
T: 32 416 29 30
r.sucharowski@weglokokskraj.plDział Controllingu

Kierownik Działu Controllingu
Karolina Woźniak-Nowak
T: 32 416 29 05
k.wozniak@weglokokskraj.pl


Z-ca Kierownika Działu Controllingu
Monika Cupiał-Falfus
T: 32 416 29 34
m.falfus@weglokokskraj.pl


Marcin Jędrecki
T: 32 416 29 33
m.jedrecki@weglokokskraj.plDział Zarządzania Płynnością

Kierownik Działu Zarządzania Płynnością
Katarzyna Prus
T: 32 416 29 09
k.prus@weglokokskraj.pl


Małgorzata Janik
T: 32 416 29 23
m.janik@weglokokskraj.pl


Milena Cieśla
T: 32 416 29 06
m.ciesla@weglokokskraj.pl