Węgiel najczęściej stosowanym paliwem grzewczym

Węgiel kamienny to najczęściej stosowane paliwo grzewcze na polskim rynku. Dzięki łatwej dostępności i cenie, która jest konkurencyjna wobec innych surowców, zyskał popularność z zwłaszcza w tzw. „małej energetyce”, na którą składają się niewielkie kotłownie komunalne i przemysłowe oraz odbiorcy indywidualni. Na jego korzyść przemawiają jednak nie tylko możliwość zakupu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i magazynowania bez strat przez dłuższy okres. Równie istotne stają się jego walory ekologiczne. Dobrze zorganizowane, nowoczesne zaplecza kontroli jakości to dzisiaj w kopalniach norma, a systematyczne doskonalenie metod badawczych i restrykcyjne wytyczne sprawiają, że węgiel, który dostarczają, tylko zyskuje na wartości. Jego jakość w pełni rekompensuje obowiązki, które wynikają z użytkowania: konieczność wygospodarowania miejsca na surowiec i piec, utylizacji popiołu czy dbania o sprawną wentylację. W ostatnim czasie spółki górnicze, wychodząc naprzeciw potrzebom „małej energetyki”, zwiększają produkcję kwalifikowanych paliw węglowych – produktów o wysokiej jakości, która pozwala na efektywne spalanie w nowoczesnych kotłach. Ciągle usprawniają również system dystrybucji, dzięki czemu odbiorcy mogą być spokojni o stabilność dostaw przez cały rok.

Co warto wiedzieć o węglu opałowym

Wybierając kocioł węglowy, decydujemy się na używanie określonego paliwa, do którego jest on przystosowany. Najważniejszym parametrem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, a który decyduje o cenie, jest wartość opałowa, czyli miara ilości zawartej w węglu energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania. Mierzymy ją w kilodżulach na kilogram. Zależność jest prosta – im większa wartość opałowa, tym lepsza wydajność, a co za tym idzie, mniejsza ilość zużytego paliwa. Oprócz niej podstawą podziału węgla są zawartość popiołu oraz siarki. W ofertach producentów wszystkie występują w postaci trzyczłonowego symbolu, składającego się z cyfr, które oznaczają poszczególne wartości. Podawane są w stanie roboczym, czyli takim, który ostatecznie ląduje w piecach. Warto również wiedzieć, że w obrocie węglem nie funkcjonuje pojęcie gatunku. Cyfry rzymskie, które figurują przy nazwie lub symbolu sortymentu handlowego, potocznie uznawane za wyróżnik gatunku, faktycznie odnoszą się tylko do wymiarów ziaren węgla.