Węgiel najczęściej stosowanym paliwem grzewczym

Węgiel kamienny to najczęściej stosowane paliwo grzewcze na polskim rynku. Dzięki łatwej dostępności i cenie, która jest konkurencyjna wobec innych surowców, zyskał popularność z zwłaszcza w tzw. „małej energetyce”, na którą składają się niewielkie kotłownie komunalne i przemysłowe oraz odbiorcy indywidualni. Na jego korzyść przemawiają jednak nie tylko możliwość zakupu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i magazynowania bez strat przez dłuższy okres. Równie istotne stają się jego walory ekologiczne. Dobrze zorganizowane, nowoczesne zaplecza kontroli jakości to dzisiaj w kopalniach norma, a systematyczne doskonalenie metod badawczych i restrykcyjne wytyczne sprawiają, że węgiel, który dostarczają, tylko zyskuje na wartości. Jego jakość w pełni rekompensuje obowiązki, które wynikają z użytkowania: konieczność wygospodarowania miejsca na surowiec i piec, utylizacji popiołu czy dbania o sprawną wentylację. W ostatnim czasie spółki górnicze, wychodząc naprzeciw potrzebom „małej energetyki”, zwiększają produkcję kwalifikowanych paliw węglowych – produktów o wysokiej jakości, która pozwala na efektywne spalanie w nowoczesnych kotłach. Ciągle usprawniają również system dystrybucji, dzięki czemu odbiorcy mogą być spokojni o stabilność dostaw przez cały rok.

Co warto wiedzieć o węglu opałowym

Wybierając kocioł węglowy, decydujemy się na używanie określonego paliwa, do którego jest on przystosowany. Najważniejszym parametrem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, a który decyduje o cenie, jest wartość opałowa, czyli miara ilości zawartej w węglu energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania. Mierzymy ją w kilodżulach na kilogram. Zależność jest prosta – im większa wartość opałowa, tym lepsza wydajność, a co za tym idzie, mniejsza ilość zużytego paliwa. Oprócz niej podstawą podziału węgla są zawartość popiołu oraz siarki. W ofertach producentów wszystkie występują w postaci trzyczłonowego symbolu, składającego się z cyfr, które oznaczają poszczególne wartości. Podawane są w stanie roboczym, czyli takim, który ostatecznie ląduje w piecach. Warto również wiedzieć, że w obrocie węglem nie funkcjonuje pojęcie gatunku. Cyfry rzymskie, które figurują przy nazwie lub symbolu sortymentu handlowego, potocznie uznawane za wyróżnik gatunku, faktycznie odnoszą się tylko do wymiarów ziaren węgla.

Skip to content