Dyrektor ds. Pracy
Agnieszka Majzel
T: 32 718 16 70
a.majzel@weglokokskraj.pl


Kierownik działu wynagrodzeń
Justyna Kałmuk
T: 32 416 21 64
j.kalmuk@weglokokskraj.pl