KWK BOBREK prowadzi eksploatację od 1907 roku w granicach byłych obszarów górniczych „Bobrek” i „Miechowice” położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze i Ruda Śląska. Kopalnia położona jest w centralnej części Niecki Bytomskiej. Łączna powierzchnia Obszaru Górniczego wynosi 7,8 km2

Kopalnia posiada zasoby operatywne węgla szacowane na ok. 16,5 mln ton; posiada wszystkie wymagane prawem górniczym decyzje, koncesje i ustalenia, które obowiązują aż do 2040 roku, z perspektywą wydłużenia na kolejne lata (w zależności od zakresu uzyskanej koncesji, do ok. roku 2055).

KWK Bobrek w swojej długoletniej działalności wyrobiła sobie duże uznanie wśród odbiorców węgla. Obecnie zakład produkuje węgiel wysokiej jakości, o małej zawartości popiołu, siarki, fosforu oraz wysokiej wartości opałowej. Kopalnia posiada bardzo bogatą ofertę węgli dla indywidualnych użytkowników. Na szczególne uznanie zasługuje ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz). Węgiel ten, oprócz walorów ekologicznych, charakteryzuje się dobrymi właściwościami spalania. Kaloryczność 28 MJ/kg, niska zawartość popiołu (max 8 proc.) oraz niska zawartość siarki. Podobne parametry posiadają inne sortymenty jakie oferuje kopalnia: orzech I i kostka. W gronie odbiorców miałów węglowych należy wyróżnić energetykę zawodową i ciepłownie przemysłowe.

Kierownictwo KWK Bobrek

Andrzej Ziółkowski

Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

 

Cezariusz Srokosz

Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Naczelny Inżynier


RUCH PIEKARY

Ruch Piekary, wcześniej KWK Piekary, był zakładem wydobywczym utworzonym przez połączenie trzech obszarów byłych kopalń piekarsko - bytomskich. Ruch Piekary produkował węgiel wysokiej jakości, o małej zawartości popiołu i wysokiej wartości opałowej. 1 grudnia 2018 roku zasadnicza część zakładu górniczego, w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, została nieodpłatnie przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wydobycie węgla na Ruchu Piekary było kontynuowane do 31 stycznia 2020 roku. W związku z wyczerpaniem całości dostępnego do eksploatacji złoża w styczniu 2020 roku nastąpiło definitywne zakończenie prowadzenia wydobycia na Ruchu Piekary oraz rozpoczęto proces likwidacji. Z dniem 31.12.2021 roku ostatecznie zakończono prowadzenie działalności na Ruchu Piekary.