Skarbek groszek premium(wcześniej znany na rynku jako Pieklorz) jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników różnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych. Skarbek powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych.

Paliwo to polecane jest szczególnie do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi. Skarbek spełnia wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do kotłów 5 klasy energetycznej i jest paliwem zalecanym do tych kotłów

Zaletą Skarbka jest to iż, charakteryzuje się on stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń i wysoką sprawnością spalania. Wymienione cechy gwarantowane są przez odpowiednie certyfikaty, na które powinien zwrócić uwagę nabywca paliwa węglowego. Certyfikaty wydawane są przez specjalistyczne laboratoria akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

Skarbek groszek premium produkowany jest z węgla wydobywanego w Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary.

Sprzedaż Skarbka workowanego odbywa się na wadze drobnicowej KWK Bobrek.

Odbiór Skarbka workowanego możliwy jest z Ruchu Bobrek.


SKARBEK groszek premium

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
25 - 5 mm
28000 - 29500 (kJ/kg)
4 - 7%
0,41 - 0,60%
6 - 8%
sprzedawany luzem oraz w workach o pojemności 25 kg