Dyrektor Techniczny ds. Powierzchni i Majątku
Adam Krupas
T: 32 416 29 10
a.kurpas@weglokokskraj.pl


Koordynator ds. Rozwoju i Innowacji
Tomasz Patyński
T: 32 717 13 21
t.patynski@weglokokskraj.pl

Koordynator ds. Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Jakości Węgla
Krzysztof Molęda
T: 32 717 15 74
k.moleda@weglokokskraj.pl

Kierownik Działu Technicznego i Zagospodarowania Mienia
Dariusz Soska
T: 32 717 15 74
d.soska@weglokokskraj.pl

Skip to content