29 kwietnia 2022

Ogłoszenie na wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.

28 kwietnia 2022

Kondolencje

25 kwietnia 2022

Kondolencje

21 kwietnia 2022

Przetarg na sprzedaż – kontenerowej stacji transformatorowej, wiaty magazynowej, mostów przenośnikowych, agregatu nawiewno -wywiewny, kontenerowego zaplecza socjalno–biurowego oraz przesiewacza wibracyjnego

WĘGLOKOKS KRAJ S.A. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż.
21 kwietnia 2022

Przetarg na sprzedaż – wiaty magazynowej, stacji przesypowej oraz podnośnika kubełkowego

WĘGLOKOKS KRAJ S.A. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż.
16 lutego 2022

1% dla Fundacji Rodzin Górniczych

31 stycznia 2022

Kondolencje

9 grudnia 2021

Msza Barbórkowa 2021

3 grudnia 2021

Zjazd do Kapliczki Świętej Barbary na tle skromnych uroczystości Barbórkowych w WĘGLOKOKS KRAJ.

Skip to content