15 października 1992 roku

podpisano akt notarialny, powołujący do życia spółkę o nazwie Zakład Wzbogacania Węgla „Julian”. Do spółki przystąpił Zespół Elektrociepłowni Łódź.


19 sierpnia 1994 roku

ZWW Julian otrzymał zgodę na ruch próbny. „Przedsięwzięcie samo jest nieuciążliwe dla otoczenia, zaś jego realizacja może zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miejscu spalania miału” – opiniował Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.


W grudniu 1995 roku

odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania ZWW Julian do ruchu.


W październiku 2004 roku

w wyniku restrukturyzacji przemysłu górniczego Kompania Węglowa S.A. połączył się z Bytomską Spółką Węglową, a niedługo później ZEC Łódź został przejęty przez francuski koncern DALKIA S.A. „Julian” staje się własnością w połowie, KW w połowie DALKII.


Od stycznia 2012 roku

100% udziałów spółki posiada WĘGLOKOKS S.A.


12 lutego 2014

spółka zmieniła nazwę na WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.