Kierownik Działu Technicznego IT

Marek Benek
T: 32 416 21 70
m.benek@weglokokskraj.pl

Z-ca Kierownika Działu Technicznego IT

Dawid Magdziarz
T: 32 416 29 18
d.magdziarz@weglokokskraj.pl