Kierownik Działu Technicznego IT

Marek Benek
m.benek@weglokokskraj.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Technicznego IT

Dawid Magdziarz
d.magdziarz@weglokokskraj.pl