Kostka

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
200 - 80 mm
28000 - 29500 (kJ/kg)
4 - 7%
0,41 - 0,60%
6 - 7%


Orzech I

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
80 - 40 mm
28000 - 29500 (kJ/kg)
4 - 7%
0,41 - 0,60%
6 - 7%


Ekogroszek SKARBEK

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
25 - 5 mm
28000 - 29500 (kJ/kg)
4 - 7%
0,41 - 0,60%
6 - 8%


Ekogroszek SZARLEJ

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
spiekalność
25 - 5 mm
pow. 26 (MJ/kg)
max. 7%
0,41 - 0,60%
9,5 - 13%
0 - 20 Ri


Miał II*

klasa
uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
26/12/06
25 - 5 mm
26000 - 26999 (kJ/kg)
10 - 12%
0,41 - 0,60%
8 - 12%

* w uzgodnieniu z centralą WĘGLOKOKS KRAJ S.A.Miał II* Ruch Bobrek

klasa
uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
22/22/08
20 - 1 mm
22000 - 22999 (kJ/kg)
20 - 22%
0,61 - 0,80%
8 - 12%

* odbiór samochodowy


Podane parametry nie stanowią oferty w rozumieniu K.C.

Kopalnia Bobrek-Piekary nie prowadzi sprzedaży miału węglowego przeznaczonego do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Kopalnia Bobrek-Piekary Ruch Bobrek prowadzi sprzedaż gotówkową następujących sortymentów: ORZECH I, Ekogroszek SKARBEK luz, Ekogroszek SKARBEK worki – ilość ograniczona w uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta.Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta:

Kierownik Działu
Barbara Choroszewska
tel. (32) 71 81 581
b.choroszewska@weglokokskraj.pl

Beata Zielonka
tel. (32) 718 15 31
b.zielonka@weglokokskraj.pl

Dariusz Świechowski
tel. (32) 718 15 31
d.swiechowski@weglokokskraj.pl

Grażyna Diduszko
tel. (32) 718 17 83
g.diduszko@weglokokskraj.pl

Kierownik Oddziału Ekspedycji
Anna Szmidt
tel. (32) 718 15 80
a.szmidt@weglokokskraj.pl